Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym

|
Pomoce rehabilitacyjne stwardnienie rozsiane

„Podstawą nowoczesnej fizjoterapii powinna być rehabilitacja funkcjonalna, której celem jest poprawienie lub utrzymanie sprawności ruchowej i psychicznej chorego zgodnie z jego bieżącymi oczekiwaniami i potrzebami.”1

Program terapeutyczny chorych na stwardnienie rozsiane powinien być kierunkowany w taki sposób, by obejmował rehabilitację ruchową, poznawczą i społeczną. W procesie planowania procesu należy wziąć pod uwagę charakterystyczne objawy stwardnienia rozsianego takie jak np. męczliwość, które mogą ograniczać możliwości fizyczne i psychiczne chorego. 

Wsparciem rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym mogą być różne pomoce rehabilitacyjne. Stwardnienie rozsiane należy do chorób, w których warto jest wykonywać ćwiczenia ruchowe i umysłowe, aby dłużej zachować sprawność lub poprawić ogólne funkcjonowanie.

Stwardnienie rozsiane – ćwiczenia

Na zestaw ćwiczeń fizycznych przeznaczonych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, powinny składać się:

  • ćwiczenia rozciągające, dzięki którym pacjent zwiększa elastyczność mięśni i zakres ruchomości w stawach,
  • ćwiczenia dynamiczne, poprawiające siłę mięśni oraz wydolność i odporność organizmu;
  • ćwiczenia oddechowe – rozluźniające i relaksujące, które poprawiają efektywność innych ćwiczeń;
  • ćwiczenia równoważne, poprawiające stabilność i równowagę;
  • ćwiczenia koordynacyjne, poprawiające głównie płynność  i kontrolę ruchów.2

Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym powinna być prowadzona kompleksowo.

Wyniki badań na temat wpływu rehabilitacji na stan zdrowia pacjentów chorych na SM potwierdzają, że kompleksowa rehabilitacja wyraźnie wpływa na poprawę funkcjonalną pacjentów i zmniejsza ich stopień niesprawności.3

Program komputerowy wspierający domową rehabilitację SM

Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym

Często pomijaną i bagatelizowaną częścią rehabilitacji jest samodzielne usprawnianie zdolności poznawczych. Szczególnie w neurorehabilitacji należy stawiać duży nacisk na konstruowanie zadań wymagających zarówno wysiłku fizycznego, jak i umysłowego.

Podobnie jak inne schorzenia neurologiczne, stwardnienie rozsiane może wymagać ćwiczenia w domu. Przykładowym narzędziem wspierającym całościową rehabilitację w domu jest program komputerowy Neuroforma.

Każde ćwiczenie w Neuroformie wykonywane jest w określonym celu.

Przy pomocy programu można rozwijać np.:

  • zakres ruchu,
  • siłę i wytrzymałość mięśni,
  • koordynację wzrokowo ruchową,
  • zdolności pamięciowe i uwagowe.

Przypisy

M. Woszczak, Postępowanie fizjoterapeutyczne w stwardnieniu rozsianym, Polski Przegląd Neurologiczny, 2008, tom 4, supl. A, za: A. Thompson, Rehabilitacja neurologiczna w stwardnieniu rozsianym: podstawy, fakty i fikcja. Curr. Opin. Neurol. 2004; 18: 157–271.

M. Woszczak, Postępowanie fizjoterapeutyczne w stwardnieniu rozsianym, Polski Przegląd Neurologiczny, 2008, tom 4, supl. A

E. Miller, Skuteczność rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym, Pol. Merk. Lek., 2009, XXVI, 153, 205

Powiązane artykuły

Historia rozwoju telemedycyny

Historię rozwoju telemedycyny można podzielić na czasy przed oraz po rozwoju narzędzi do elektronicznego przesyłu informacji. Przyjmując ogólną definicję telemedycyny czyli świadczenie…

Czytaj więcej
Rehabilitacja z wykorzystaniem wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości

Rehabilitacja w wirtualnej rzeczywistości to określenie takich metod rehabilitacji, które wykorzystują środowisko stworzone przy pomocy rozwiązań informatycznych. Powstaje coraz więcej narzędzi, które wykorzystują tę technologię jako uzupełnienie ćwiczeń lub jako podstawowę do oddziaływań rehabilitacyjnych

Czytaj więcej
Komputerowy trening umysłu i ciała

Połączenie tradycyjnego treningu umysłu ze znaną miłośnikom konsol do gry technologią, pozwalającą ruchami własnego ciała sterować postacią na komputerowym ekranie, może być przełomem w neurorehabilitacji.

Czytaj więcej