Neuroforma - zweryfikowany klinicznie system do stacjonarnej i zdalnej rehabilitacji

Badania kliniczne systemów Neuroforma

Skuteczność rehabilitacji z systemem Neuroforma wciąż rośnie dzięki intensywnemu rozwojowi programu. Od początku opieramy się na wiedzy i współpracy z naukowcami prowadzącymi badania na różnych grupach klinicznych. Zbieramy opinie specjalistów wykorzystujących Neuroformę w swojej praktyce, słuchamy pacjentów ćwiczących samodzielnie. Realizujemy projekty zwiększające wartość i skuteczność programu.

Neuroforma - zweryfikowany klinicznie program do rehabilitacji

Projekt "TeleNeuroforma Kliniczna" - badanie skuteczności wśród osób z HD, SCA i SM

Efektywność ćwiczeń z TeleNeuroformą została zbadana w ramach grantu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („TeleNeuroforma Kliniczna – zweryfikowany klinicznie system domowej rehabilitacji dla osób z wybranymi chorobami neurologicznymi”).

W projekcie opracowaliśmy nowe moduły ćwiczeniowe uwzględnieniające potrzeby osób z chorobą Huntingtona, ataksją móżdżkowo-rdzeniową oraz stwardnieniem rozsianym.

W badaniach wzięło udział 111 pacjentów z 3 grup schorzeń. Poprawę funkcji ruchowych i poznawczych zaobserwowano we wszystkich trzech grupach już po 6 tygodniach ćwiczeń. Wartością dodaną był spadek symptomów depresji.

Korzystanie z TeleNeuroformy było dla pacjentów angażujące i motywujące, co potwierdził bardzo wysoki wskaźnik systematyczności. Pacjenci ćwiczyli średnio w 87% dni, które objęło badanie.

Projekt został zrealizowany przez konsorcjum w składzie: Titanis Sp z o. o., Instytut Psychiatrii i Neurologii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona, Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową.

Czytaj więcej

Nowe zastosowania Neuroformy

Neuroforma to system do interaktywnych ćwiczeń, który ma coraz szersze zastosowanie. Współpracujemy z naukowcami z różnych dziedzin, by na podstawie nowatorskich badań ulepszać i rozwijać funkcjonalność Neuroformy, pomagając jeszcze większej grupie pacjentów.

Neuroforma w rehabilitacji pediatrycznej i ortopedycznej

Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego badali możliwości zastosowania Neuroformy w pediatrii i ortopedii w ramach programu “Staż sukcesem naukowca”, zrealizowanego w 2014r. Celem projektu była ocena możliwości rozwinięcia Neuroformy w zakresie stworzenia procedury rehabilitacji pediatrycznej oraz rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi.

Neuroforma jako narzędzie pomiaru koordynacji wzrokowo-ruchowej

W ramach współpracy z Zakładem Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2014r. przeprowadzone zostały badania, mające na celu weryfikację wybranych ćwiczeń Neuroformy pod kątem ich zastosowania jako narzędzi pomiaru koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wyniki badania zostały opublikowane w artykule, który ukazał się w czasopiśmie Polish Journal of Sport Medicine (Słupik i in., 2015).

Neuroforma w rehabilitacji funkcji poznawczych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi

Naukowcy z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w 2015r. przeprowadzili badania, mające na celu weryfikację możliwości zastosowania Neuroformy w usprawnianiu funkcji poznawczych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. W ramach terapii poznawczej pacjenci Instytutu korzystali z ćwiczeń zawartych w Neuroformie.

Komputerowe ćwiczenia łączące usprawnianie funkcji poznawczych i równowagi

W latach 2013-2015 zrealizowany został projekt “DynamicCognition”, finansowany w ramach grantu przyznanego twórcy Neuroformy Mateuszowi Kruszyńskiemu w Programie Ventures Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W projekcie zweryfikowano skuteczność połączenia ćwiczeń poznawczych i ćwiczeń nad równowagą ciała w formie atrakcyjnych, komputerowych gier i zadań.

Wyniki badania zostały opisane w pracy magisterskiej mgr Justyny Wiśniowskiej (Wiśniowska, 2015) i ukazały się w czasopiśmie “Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” (Kruszyński i in., 2015).

Nowości

Aktualne wydarzenia związane z Neuroformą

Regularnie prezentujemy Neuroformę naukowcom i praktykom z różnych dziedzin, docieramy do pacjentów i organizacji pozarządowych, szukamy nowych partnerów i możliwości rozwoju.

Poniżej przedstawiamy najnowsze wydarzenia związane z Neuroformą. Więcej wydarzeń i informacji o rozwoju Neuroformy znajduje się w dziale „aktualności”.

TeleNeuroforma nagrodzona w programie akceleracyjnym

Z radością informujemy, że TeleNeuroforma została wybrana spośród 200 zgłoszonych projektów do programu akceleracyjnego i znalazła się w gronie 5 finalistów, którzy zaprezentują swoje rozwiązanie szerokiemu gronu potencjalnych odbiorców i partnerów w Bostonie! To świetna okazja do poszerzenia biznesowych horyzontów i rozwoju naszego produktu!

Czytaj więcej
Twórcy Neuroformy uczestnikami webinaru #TechnologieVersusCovid19

23 kwietnia bierzemy udział w webinarze #TECHNOLOGIESVERSUSCOVID19, organizowanym przez MIT Enterprise Forum CEE. Jako jedna z 10 firm opowiemy o rozwiązaniach, umożliwiających wsparcie sektora medycznego i systemu opieki zdrowotnej oraz jego transformacji do ery online w obliczu pandemii. Zachęcamy do posłuchania. Więcej o spotkaniu i link do rejestracji na stronie wydarzenia

Czytaj więcej
Neuroforma zaprezentowana specjalistom z Litwy

W sierpniu Neuroforma prezentowana była specjalistom z Litwy. Dr Gintarė Vaitkienė wystąpiła na dwóch wydarzeniach i opowiedziała o możliwościach prowadzenia rehabilitacji z systemem Neuroforma.

Czytaj więcej

Neuroforma w mediach

O Neuroformie przeczytać można m.in. w specjalistycznych czasopismach z branży rehabilitacyjnej i czasopismach popularnonaukowych.

Neuroforma na konferencjach i targach specjalistycznych

Od 2013 r. uczestniczymy w najważniejszych wydarzeniach w branży rehabilitacyjnej i medycznej w Polsce. Przedstawiamy program podczas wystąpień konferencyjnych, prezentujemy stanowisko Neuformy na polskich i zagranicznych targach sprzętu rehabilitacyjnego. Jesteśmy również obecni na krajowych i międzynarodowych zjazdach, organizowanych przez Stowarzyszenia działające na rzecz pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wydarzenia, w jakich braliśmy udział.

Najważniejsze konferencje w Europie

Mateusz Kruszyński wygłosił prezentację na temat Neuroformy podczas Międzynarodowej Konferencji „Reaching forward. Access to employment and participation”, zorganizowanej przez European Multiple Sclerosis Platform w Warszawie w 2015 r.

Uczestniczyliśmy w największych w Europie targach sprzętu rehabilitacyjnego RehaCare 2015 w Niemczech. To jedno z najważniejszych europejskich wydarzeń skierowanych do specjalistów z branży rehabilitacyjnej oraz pacjentów.

Najważniejsze konferencje w Polsce

Uczestniczyliśmy w II Kongresie Naukowym Rehabilitacja Polska w Warszawie w 2016 r. Organizatorami wydarzenia było Polskie Towarzystwo Fizjoterapii i Polskie Towarzystwo Rehabilitacji. Specjaliści z dziedziny rehabilitacji mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi funkcjonalnościami w Neuroformie.

Prezentację o Neuroformie przedstawiliśmy uczestnikom Międzynarodowej Konferencji “Metody badań i leczenie choroby Huntingtona – aktualności”, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona w Warszawie w 2016 r. Mateusz Kruszyński opowiedział o wstępnych wynikach badań klinicznych z wykorzystaniem Neuroformy, prowadzonych w ramach projektu „TeleNeuroforma Kliniczna”.

Najważniejsze targi sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego

Braliśmy udział w Międzynarodowych Targach Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED w Poznaniu w 2014 i 2016 r.

Od 2013 r. gościmy na Międzynarodowych Targach Rehabillitacyjnych w Łodzi, największych targach sprzętu rehabilitacyjnego w Polsce.

Literatura

Poniżej przedstawiamy wykaz literatury, która dotyczy Neuroformy lub została wykorzystana w naszych publikacjach związanych z rehabilitacją poznawczo-ruchową.

Ada, L., Dorsch, S., Canning, C. G. (2006). Strengthening interventions increase strength and improve activity after stroke: a systematic review. Australian Journal of Physiotherapy, 52(4), 241-248

Anderson, M. L. (2003). Embodied cognition: A field guide. Artificial intelligence, 149(1), 91-130

Andreasen, A. K., Stenager, E., Dalgas, U. (2011). The effect of exercise therapy on fatigue in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 17(9), 1041-1054

Angevaren, M., Aufdemkampe, G., Verhaar, H. J., Aleman, A., Vanhees, L. (2008). Physical activity and enhanced fitness to improve cognitive function in older people without known cognitive impairment. Cochrane Database Syst Rev, 3(3)

Banaś, A., Majchrzycki, M., Stryła, W., Kruszyński, M., Piotrowska, S. (2013). Technologie wirtualnej rzeczywistości w procesie usprawniania funkcji chodu oraz równowagi u osób po przebytym udarze mózgu. W: Majchrzycki, M., Łańczak-Trzaskowska, M., Gajewska, E. Dysfunkcje narządów ruchu: Diagnostyka i usprawnianie pacjentów z dysfunkcjami narządów ruchu (s. 112-119). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Banaś, A., Trzaskowska, M., Stryła, W., Szklarczyk, A., Kruszyński, M., Piotrowska, S. Fizjoterapia w stwardnieniu rozsianym. (2013). W: Dysfunkcje narządów ruchu: Diagnostyka i usprawnianie pacjentów z dysfunkcjami narządów ruchu (s. 102-111). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Bherer, L., Erickson, K. I., Liu-Ambrose, T. (2013). A review of the effects of physical activity and exercise on cognitive and brain functions in older adults.Journal of aging research, 2013

Bonavita, S., Sacco, R., Della Corte, M., Esposito, S., Sparaco, M., d’Ambrosio, A., ... Tedeschi, G. (2015). Computer-aided cognitive rehabilitation improves cognitive performances and induces brain functional connectivity changes in relapsing remitting multiple sclerosis patients: an exploratory study. Journal of neurology, 262(1), 91-100

Brauer, S. G., Woollacott, M., Shumway-Cook, A. (2002). The influence of a concurrent cognitive task on the compensatory stepping response to a perturbation in balance-impaired and healthy elders. Gait & posture, 15(1), 83-93

Brehmer, Y., Westerberg, H., Bäckman, L. (2012). Working-memory training in younger and older adults: training gains, transfer, and maintenance. Frontiers in human neuroscience, 6

Burdea, G., Rabin, B., Chaperon, A., Hundal, J. (2011, June). Emotive, cognitive and motor rehabilitation post severe traumatic brain injury-A new convergent approach. In Virtual Rehabilitation (ICVR), 2011 International Conference on (pp. 1-8). IEEE

Cha, Y. J., Kim, H. (2012). Effect of computer-based cognitive rehabilitation (CBCR) for people with stroke: a systematic review and meta-analysis. NeuroRehabilitation, 32(2), 359-368

Cheładze, E. (2014). “Wpływ wzmocnień motywujących chorych na SM do ćwiczeń z komputerowym programem rehabilitacyjnym”. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. Praca licencjacka.

Chen, M. D., Rimmer, J. H. (2011). Effects of Exercise on Quality of Life in Stroke Survivors A Meta-Analysis. Stroke, 42(3), 832-837

Cormier, S. M., Hagman, J. D. (red.). (2014). Transfer of learning: Contemporary research and applications. Academic Press

Correa, A. G. D., de Assis, G. A., Nascimento, M. D., Ficheman, I., Lopes, R. D. D. (2007, September). Genvirtual: An augmented reality musical game for cognitive and motor rehabilitation. In Virtual Rehabilitation, 2007 (pp. 1-6). IEEE

Cruz, V. T., Pais, J., Bento, V., Mateus, C., Colunas, M., Alves, I., ... Rocha, N. P. (2013). A rehabilitation tool designed for intensive web-based cognitive training: Description and usability study. JMIR research protocols,2(2)

Dennis, A., Bosnell, R., Dawes, H., Howells, K., Cockburn, J., Kischka, U., … Johansen-Berg, H. (2011). Cognitive context determines dorsal premotor cortical activity during hand movement in patients after stroke. Stroke, 42(4), 1056-1061

Edwards, J. D., Ruva, C. L., O’Brien, J. L., Haley, C. B., Lister, J. J. (2013). An examination of mediators of the transfer of cognitive speed of processing training to everyday functional performance. Psychology and aging, 28(2), 314

Erickson, K. I., Prakash, R. S., Voss, M. W., Chaddock, L., Hu, L., Morris, K. S., ... Kramer, A. F. (2009). Aerobic fitness is associated with hippocampal volume in elderly humans. Hippocampus, 19(10), 1030-1039

Erickson, K. I., Voss, M. W., Prakash, R. S., Basak, C., Szabo, A., Chaddock, L., ... Kramer, A. F. (2011). Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(7), 3017-3022

Faubert, J., Sidebottom, L. (2012). Perceptual-cognitive training of athletes.Journal of Clinical Sport Psychology, 6(1), 85

Fernández, E., Bringas, M. L., Salazar, S., Rodríguez, D., García, M. E., Torres, M. (2012). Clinical impact of RehaCom software for cognitive rehabilitation of patients with acquired brain injury. MEDICC review, 14(4), 32-35

Fink, R. B., Brecher, A., Schwartz, M. F., Robey, R. R. (2002). A computer-implemented protocol for treatment of naming disorders: Evaluation of clinician-guided and partially self-guided instruction. Aphasiology, 16(10-11), 1061-1086

Flavia, M., Stampatori, C., Zanotti, D., Parrinello, G., Capra, R. (2010). Efficacy and specificity of intensive cognitive rehabilitation of attention and executive functions in multiple sclerosis. Journal of the neurological sciences,288(1), 101-105

French, B., Thomas, L., Leathley, M., Sutton, C., McAdam, J., Forster, A., ... Watkins, C. (2010). Does repetitive task training improve functional activity after stroke? A Cochrane systematic review and meta-analysis. Journal of rehabilitation medicine, 42(1), 9-15

Fritz, N. E., Basso, D. M. (2013). Dual-task training for balance and mobility in a person with severe traumatic brain injury: a case study. Journal of Neurologic Physical Therapy, 37(1), 37-43

Fulk, G. D. (2005). Locomotor Training and Virtual Reality‐based Balance Training for an Individual with Multiple Sclerosis: A Case Report. Journal of Neurologic Physical Therapy, 29(1), 34-42

Fulk, G. D. (2005). Locomotor Training and Virtual Reality‐based Balance Training for an Individual with Multiple Sclerosis: A Case Report. Journal of Neurologic Physical Therapy, 29(1), 34-42

Fung, V., So, K., Park, E., Ho, A., Shaffer, J., Chan, E., Gomez, M. (2010). The utility of a video game system in rehabilitation of burn and nonburn patients: a survey among occupational therapy and physiotherapy practitioners.Journal of Burn Care & Research, 31(5), 768-775

Gallien, P., Nicolas, B., Robineau, S., Pétrilli, S., Houedakor, J., Durufle, A. (2007, July). Physical training and multiple sclerosis. In Annales de réadaptation et de médecine physique (Vol. 50, No. 6, pp. 373-376). Elsevier Masson

Gutiérrez, R. O., Galán, D. R. F., Cano, D. L. C. R., Alguacil, D. I., Gonzàlez, R. A., Page, J. C. (2012). A telerehabilitation program by virtual reality-video games improves balance and postural control in multiple sclerosis patients.NeuroRehabilitation, 33(4), 545-554

Hauer, K., Marburger, C., Oster, P. (2002). Motor performance deteriorates with simultaneously performed cognitive tasks in geriatric patients. Archives of physical medicine and rehabilitation, 83(2), 217-223

Hawkes, T. D., Siu, K. C., Silsupadol, P., Woollacott, M. H. (2012). Why does older adults’ balance become less stable when walking and performing a secondary task? Examination of attentional switching abilities. Gait & posture,35(1), 159-163

Jak, A. J., Seelye, A. M., Jurick, S. M. (2013). Crosswords to computers: a critical review of popular approaches to cognitive enhancement.Neuropsychology review, 23(1), 13-26

Jeannerod, M. (2006). Motor cognition: What actions tell the self (Vol. 42). Oxford University Press.

Kelly, V. E., Eusterbrock, A. J., Shumway-Cook, A. (2011). A review of dual-task walking deficits in people with Parkinson's disease: motor and cognitive contributions, mechanisms, and clinical implications. Parkinson’s Disease, 2012

Kloos, A. D., Fritz, N. E., Kostyk, S. K., Young, G. S., & Kegelmeyer, D. A. (2013). Video game play (Dance Dance Revolution) as a potential exercise therapy in Huntington’s disease: a controlled clinical trial. Clinical rehabilitation,27(11), 972-982

Kramer, A., Dettmers, C., Gruber, M. (2014). Exergaming with additional postural demands improves balance and gait in patients with multiple sclerosis as much as conventional balance training and leads to high adherence to home-based balance training. Archives of physical medicine and rehabilitation,95(10), 1803-1809

Kruszyński, M., Chabuda, A., Wiśniowska, J., Czerwosz, L. (2015). Komputerowy trening funkcji ruchowych i poznawczych w paradygmacie podwójnego zadania. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 17, Supplement 1.

Kwakkel, G., van Peppen, R., Wagenaar, R. C., Dauphinee, S. W., Richards, C., Ashburn, A., ... Langhorne, P. (2004). Effects of augmented exercise therapy time after stroke a meta-analysis. Stroke, 35(11), 2529-2539

Leisman, G., Braun-Benjamin, O., Melillo, R. (2014). Cognitive-motor interactions of the basal ganglia in development. Frontiers in systems neuroscience, 8

Maturana, H. R., Varela, F. J. (1980). Autopoiesis and cognition: The realization of the living (No. 42). Springer Science & Business Media.

Motl, R. W., Pilutti, L. A. (2012). The benefits of exercise training in multiple sclerosis. Nature Reviews Neurology, 8(9), 487-497

Mouawad, M. R., Doust, C. G., Max, M. D., McNulty, P. A. (2011). Wii-based movement therapy to promote improved upper extremity function post-stroke: a pilot study. Journal of Rehabilitation Medicine, 43(6), 527-533

Nouchi, R., Taki, Y., Takeuchi, H., Hashizume, H., Akitsuki, Y., Shigemune, Y., ... Kawashima, R. (2012). Brain training game improves executive functions and processing speed in the elderly: a randomized controlled trial. PLoS ONE 7(1): e29676

J. Opara, W. Rycerski, J. Szczygieł, J. Mazurek, R. Wardejn, A. Kucińska (2016). Innowacyjne zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w unowocześnianiu terapii lustrzanej w niedowładzie kończyny górnej

Opara, J., Rycerski, W., Szczygieł, J., Mazurek, J., Wardejn, E. (2015). Innovative application of virtual reality to advance mirror therapy in paretic upper limb after stroke. International Journal of Therapy & Rehabilitation, 22, S3-S3

Ortiz-Gutiérrez, R., Cano-de-la-Cuerda, R., Galán-del-Río, F., Alguacil-Diego, I. M., Palacios-Ceña, D., Miangolarra-Page, J. C. (2013). A telerehabilitation program improves postural control in multiple sclerosis patients: a Spanish preliminary study. International journal of environmental research and public health, 10(11), 5697-5710

Owen, A. M., Hampshire, A., Grahn, J. A., Stenton, R., Dajani, S., Burns, A. S., ... Ballard, C. G. (2010). Putting brain training to the test. Nature,465(7299), 775-778

Paltamaa, J., Sjögren, T., Peurala, S. H., Heinonen, A. (2012). Effects of physiotherapy interventions on balance in multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of rehabilitation medicine, 44(10), 811-823

Pang, M. Y., Eng, J. J., Dawson, A. S., Gylfadóttir, S. (2006). The use of aerobic exercise training in improving aerobic capacity in individuals with stroke: a meta-analysis. Clinical Rehabilitation, 20(2), 97-111

Paul, S. S., Ada, L., Canning, C. G. (2005). Automaticity of walking–implications for physiotherapy practice. Physical Therapy Reviews, 10(1), 15-23

Plow, M., Finlayson, M. (2014). A qualitative study exploring the usability of Nintendo Wii Fit among persons with multiple sclerosis. Occupational therapy international, 21(1), 21-32

Poldrack, R. A., Sabb, F. W., Foerde, K., Tom, S. M., Asarnow, R. F., Bookheimer, S. Y., Knowlton, B. J. (2005). The neural correlates of motor skill automaticity. The Journal of Neuroscience, 25(22), 5356-5364

van de Port, I. G., Wood-Dauphinee, S., Lindeman, E., Kwakkel, G. (2007). Effects of exercise training programs on walking competency after stroke: a systematic review. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation,86(11), 935-951

van Praag, H., Shubert, T., Zhao, C., Gage, F. H. (2005). Exercise enhances learning and hippocampal neurogenesis in aged mice. The Journal of Neuroscience, 25(38), 8680-8685

Rietberg, M. B., Brooks, D., Uitdehaag, B. M., Kwakkel, G. (2004). Exercise therapy for multiple sclerosis. The Cochrane Library

Segev-Jacubovski, O., Herman, T., Yogev-Seligmann, G., Mirelman, A., Giladi, N., Hausdorff, J. M. (2011). The interplay between gait, falls and cognition: can cognitive therapy reduce fall risk?

Silsupadol, P. (2008). Effects of single-vs. dual-task training on balance performance under dual-task conditions in older adults with balance impairment: A randomized, controlled trial (Doctoral dissertation, University of Oregon)

Silsupadol, P., Shumway-Cook, A., Lugade, V., van Donkelaar, P., Chou, L. S., Mayr, U., Woollacott, M. H. (2009). Effects of single-task versus dual-task training on balance performance in older adults: a double-blind, randomized controlled trial. Archives of physical medicine and rehabilitation,90(3), 381-387

Słupik, A., Mosiołek, A., Ruszczak, A., Kruszyński, M., Babecki, R., Polak, Ł., Białoszewski, D. (2015). Analysis of the usefulness of visual feedback tests in the assessment of visuomotor coordination in healthy people. Polish Journal of Sport Medicine, 31(1), 19–24

Smith, G. E., Housen, P., Yaffe, K., Ruff, R., Kennison, R. F., Mahncke, H. W., Zelinski, E. M. (2009). A cognitive training program based on principles of brain plasticity: Results from the Improvement in Memory with Plasticity‐based Adaptive Cognitive Training (IMPACT) Study. Journal of the American Geriatrics Society, 57(4), 594-603

Smith-Ray, R. L., Hughes, S. L., Prohaska, T. R., Little, D. M., Jurivich, D. A., Hedeker, D. (2013). Impact of cognitive training on balance and gait in older adults. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, gbt097

Spirduso, W. W., Francis, K. L., & MacRae, P. G. (1995). Physical dimensions of aging

Tam, S. F., Man, W. K. (2004). Evaluating computer-assisted memory retraining programmes for people with post-head injury amnesia. Brain Injury,18(5), 461-470

Voss, M. W., Prakash, R. S., Erickson, K. I., Basak, C., Chaddock, L., Kim, J. S., ... Kramer, A. F. (2010). Plasticity of brain networks in a randomized intervention trial of exercise training in older adults. Frontiers in aging neuroscience, 2

Westerberg, H., Jacobaeus, H., Hirvikoski, T., Clevberger, P., Östensson, M. L., Bartfai, A., Klingberg, T. (2007). Computerized working memory training after stroke-A pilot study. Brain Injury, 21(1), 21-29

Wickens, C. D., McCarley, J. S. (2007). Applied attention theory. CRC press

Wiśniowska, J. (2015). Skuteczność poznawczo-ruchowego treningu komputerowego funkcji wykonawczych w grupie kontrolnej osób zdrowych między 40 a 60 rokiem życia - badania pilotażowe. Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii. Praca magisterska.

Yavuzer, G., Senel, A., Atay, M. B., Stam, H. J. (2008). ''Playstation eyetoy games''improve upper extremity-related motor functioning in subacute stroke: a randomized controlled clinical trial. European journal of physical and rehabilitation medicine, 44(3), 237-244

Yogev‐Seligmann, G., Hausdorff, J. M., & Giladi, N. (2008). The role of executive function and attention in gait. Movement disorders, 23(3), 329-342