Biofeedback w rehabilitacji neurologicznej

|

Biofeedback znajduje zastosowanie w wielu obszarach rehabilitacji, a sprzęt do biofeedbacku staje się obecnie standardowym wyposażeniem gabinetów i sal terapeutycznych. Także w rehabilitacji neurologicznej biofeedback jest coraz częstszym elementem oddziaływań terapeutycznych.

Czym jest biofeedback?

Biologiczne sprzężenie zwrotne (biofeedback) definiowane jest jako “metoda treningu ciała-umysłu, która pomaga pacjentom osiągnąć świadomość oraz kontrolę procesów fizjologicznych”.1 W obszarach takich jak neurorehabilitacja biofeedback opisywany jest również jako technika, która wykorzystując aparaturę elektroniczną, pozwala osobie uczyć się, w jaki sposób zmieniać funkcję fizjologiczną organizmu tak, aby poprawić jej efektywność.1

Rehabilitacja neurologiczna wykorzystująca biofeedback

Możliwości włączania metody biofeedback do rehabilitacji badane są od połowy XX wieku. Sprzęt rehabilitacyjny wykorzystujący biofeedback od dawna stosowany jest w celu usprawniania funkcji ruchowych kończyn górnych i dolnych oraz poprawy kontroli równowagi.

Tradycyjną metodą stosowaną w neurorehabilitacji jest biofeedback EMG, bazujący na obserwacji aktywności mięśniowej z użyciem elektromiografu. Trening najczęściej ma na celu zmniejszenie nadmiernej aktywności mięśni lub zwiększenie aktywności zbyt słabej.2

W rehabilitacji neurologicznej zastosowanie znajdują również techniki oparte na dostarczaniu sprzężenia zwrotnego o umiejscowieniu kończyny w przestrzeni. Ich głównym celem jest poprawa kontroli pacjenta nad wykonywanym ruchem.2

Zobacz jak działa Neuroforma PRO - urządzenie do rehabilitacji ruchowej, poznawczej i kontroli równowagi

Nowoczesne urządzenie do rehabilitacji z biofeedbackiem tego typu bazuje często na technologii wirtualnej / rozszerzonej rzeczywistości. Przykładem narzędzia stworzonego w tej technologii jest Neuroforma – wypróbowując bezpłatnie  program można zobaczyć, jak przebiegają ćwiczenia w rozszerzonej rzeczywistości ze wzrokowym sprzężeniem zwrotnym.

Wśród metod związanych z biofeedbackiem w rehabilitacji neurologicznej wyróżnić można także dostarczanie ćwiczącemu informacji o parametrach takich jak środek ciężkości (ang. center of gravity) lub środek nacisku stóp (ang. center od pressure), mierzonych za pomocą różnego rodzaju platform. Wykorzystuje się je w reedukacji chodu i treningu równowagi.2

Rysunek obok przedstawia przykładowe ćwiczenie ze wzrokowym sprzężeniem zwrotnym o położeniu środka nacisku stóp – wychylenia pacjenta stojącego na platformie skutkują ruchem kursora, widocznym na ekranie (stanowisko Neuroforma).

Skuteczność metod neurorehabilitacji opartych o biofeedback

Coraz więcej doniesień naukowych uzasadnia stosowanie metody biofeedback w rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami i urazami neurologicznymi. Badania skuteczności ćwiczeń ze sprzętem rehabilitacyjnym wyposażonym w biofeedback, jako uzupełnienie rehabilitacji, wskazują liczne korzyści.

Przykładowe doniesienia o skuteczności urządzeń do rehabilitacji z biofeedbackiem:

  • badania z udziałem pacjentów z połowicznym niedowładem po udarze mózgu wykazały poprawę prędkości chodu, symetryczności obciążania kończyn górnych i obniżenie napięcia mięśni po ćwiczeniach z urządzeniem do rehabilitacji typu rotor z biofeedbackiem3,
  • badania z udziałem pacjentów z połowicznym niedowładem po udarze mózgu wykazały poprawę prędkości chodu i symetryczności obciążania kończyn dolnych po ćwiczeniach na platformie balansowej4 i dynamometrycznej5 z biofeedbackiem,
  • badania z udziałem pacjentów z chorobą Parkinsona wykazały zwiększenie kontroli ruchów dobrowolnych oraz poprawę kontroli równowagi po zastosowaniu ćwiczeń ze sprzętem rehabilitacyjnym wyposażonym w biofeedback.1

Sugeruje to, że rehabilitacja neurologiczna oparta o biofeedback może stanowić skuteczne uzupełnienie tradycyjnych oddziaływań terapeutycznych. Dzięki sprzętom wyposażonym w biofeedback rehabilitacja pacjentów z urazami i schorzeniami neurologicznymi staje się coraz bardziej nowoczesną i zaawansowaną technologicznie dziedziną rehabilitacji.

Literatura:

1 Kwolek, A., Podgórska, J., Rykała, J., Leszczak, J. (2013). Zastosowanie biofeedbacku w rehabilitacji neurologicznej. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 3, 379-388. (pełny tekst)

2 Huang, H., Wolf, S. L., He, J. (2006). Recent developments in biofeedback for neuromotor rehabilitation. Journal of neuroengineering and rehabilitation,3(1), 1. (pełny tekst)

3 Drużbicki, M., Kwolek, A., Opalińska, I., Pacześniak-Jost, A. (2008). Ocena efektów leczenia chorych z niedowładem połowiczym po udarze mózgu rehabilitowanych z wykorzystaniem rotora typu activ. Prz Med Uniw Rzesz, 1, 42-48. (pełny tekst)

4 Bugajski, M., Czernicki, J. (2013). Ocena wpływu ćwiczeń na platformie balansowej z wykorzystaniem biologicznego sprzężenia zwrotnego na reedukację chodu osób po udarze mózgu. Medical Review, (4). (pełny tekst)

5 Kwolek, A., Drużbicki, M. (2005). Ocena symetrii obciążenia kończyn dolnych i prędkości chodu chorych po udarze mózgu rehabilitowanych szpitalnie z wykorzystaniem platformy dynamometrycznej. Przegląd medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 3(1), 52-57. (pełny tekst)

Powiązane artykuły

Historia rozwoju telemedycyny

Historię rozwoju telemedycyny można podzielić na czasy przed oraz po rozwoju narzędzi do elektronicznego przesyłu informacji. Przyjmując ogólną definicję telemedycyny czyli świadczenie…

Czytaj więcej
Rehabilitacja z wykorzystaniem wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości

Rehabilitacja w wirtualnej rzeczywistości to określenie takich metod rehabilitacji, które wykorzystują środowisko stworzone przy pomocy rozwiązań informatycznych. Powstaje coraz więcej narzędzi, które wykorzystują tę technologię jako uzupełnienie ćwiczeń lub jako podstawowę do oddziaływań rehabilitacyjnych

Czytaj więcej
Komputerowy trening umysłu i ciała

Połączenie tradycyjnego treningu umysłu ze znaną miłośnikom konsol do gry technologią, pozwalającą ruchami własnego ciała sterować postacią na komputerowym ekranie, może być przełomem w neurorehabilitacji.

Czytaj więcej