Fizjoterapia – definicja i informacje ogólne

|

Pojęcie „fizjoterapia” jest często stosowane zamiennie z pojęciem „rehabilitacja” . Europejska Deklaracja Standardów w Fizjoterapii podaje, że „fizjoterapia polega na świadczeniu poszczególnym osobom i populacjom usług powodujących rozwinięcie, utrzymanie lub przywrócenie w jak najpełniejszym zakresie czynności ruchowych i funkcjonalności w całym okresie życia pacjenta. Fizjoterapia obejmuje świadczenie usług w okolicznościach, w których czynności ruchowe i funkcje zagrożone są procesami starzenia lub uległy upośledzeniu w wyniku obrażeń lub schorzeń. Pełne i funkcjonalne czynności ruchowe są wyznacznikiem zdrowia.1

Fizjoterapia – zakres i zadania

Fizjoterapia zajmuje się wykrywaniem i przywracaniem w jak najpełniejszym zakresie potencjału czynności ruchowych w sferach promocji zdrowia, prewencji, leczenia i rehabilitacji. Fizjoterapia obejmuje interakcję pomiędzy fizjoterapeutą, pacjentami/świadczeniobiorcami, rodzinami i opiekunami w ramach procesu oceny potencjału czynności ruchowych i uzgadniania celów przy wykorzystaniu unikatowej wiedzy i umiejętności fizjoterapeutów.2

„Odrębne postrzeganie przez fizjoterapeutów ciała i jego potrzeb i potencjału związanych z czynnościami ruchowymi jest punktem wyjścia do sformułowania diagnozy i strategii interwencji w danych uwarunkowaniach praktyki. Uwarunkowania te mogą różnić się w zależności od tego, czy fizjoterapia dotyczy promocji zdrowia, prewencji, leczenia czy rehabilitacji.”3

Ryc. 1. Schemat fizjoterapii – sfery, w których fizjoterapia zajmuje się wykrywaniem i przywracaniem potencjału czynności ruchowych.

Neuroforma – wsparcie domowej rehabilitacji

Neuroforma wspiera domową rehabilitację neurologiczną i stanowi doskonałe uzupełnienie dla tradycyjnej fizjoterapii. Program daje możliwość wykonywania poprawnych ćwiczeń ruchowych w domu. Neuroforma zawiera ponad 20 modułów ćwiczeniowych, które pozwolą Ci usprawniać m.in. zakres ruchów, ruchomość stawów, koordynację wzrokowo-ruchową, planowanie i precyzję ruchów. Neuroforma poprowadzi Cię podczas ćwiczeń, prezentując filmy instruktażowe i dopasowując poziom trudności ćwiczeń do Twojej obecnej sprawności.


Przypisy

1 2 3 4 Europejska Deklaracja Standardów w Fizjoterapii przyjęta 4.06.2003 w Barcelonie, www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/barcelona_03082007.pdf ,dostęp 20.01.2013

Powiązane artykuły

Historia rozwoju telemedycyny

Historię rozwoju telemedycyny można podzielić na czasy przed oraz po rozwoju narzędzi do elektronicznego przesyłu informacji. Przyjmując ogólną definicję telemedycyny czyli świadczenie…

Czytaj więcej
Rehabilitacja z wykorzystaniem wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości

Rehabilitacja w wirtualnej rzeczywistości to określenie takich metod rehabilitacji, które wykorzystują środowisko stworzone przy pomocy rozwiązań informatycznych. Powstaje coraz więcej narzędzi, które wykorzystują tę technologię jako uzupełnienie ćwiczeń lub jako podstawowę do oddziaływań rehabilitacyjnych

Czytaj więcej
Komputerowy trening umysłu i ciała

Połączenie tradycyjnego treningu umysłu ze znaną miłośnikom konsol do gry technologią, pozwalającą ruchami własnego ciała sterować postacią na komputerowym ekranie, może być przełomem w neurorehabilitacji.

Czytaj więcej